Scholen

Masterkans biedt scholen een oplossing om VSV te beperken en samen de student binnenboord te houden. We bieden inclusief onderwijs waarbij alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar door middel van een persoonlijk ontwikkelprogramma met 24/7 begeleiding weer succesvol kunnen deelnemen aan een opleiding. 

Samen de student binnenboord houden

Masterkans biedt scholen een oplossing om VSV te beperken en samen de student binnenboord te houden. We bieden inclusief onderwijs waarbij alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar door middel van een persoonlijk ontwikkelprogramma met 24/7 begeleiding weer succesvol kunnen deelnemen aan een opleiding. 

Studenten volgen het Masterkans-13 stappen plan.

Het voordeel van het Masterkans-programma is dat de stap voor jongeren om weer naar school te gaan of op school te blijven makkelijker is. De studenten wennen tijdens het Masterkans-traject weer aan school en kunnen zich makkelijker oriënteren op hun nieuwe toekomst.

Tijdens Masterkans zijn de lijnen met de orthopedagogen en het zorgteam binnen de school kort. Wanneer een student doorstroomt naar een reguliere opleiding vindt er altijd een warme overdracht plaats en weet de student de weg terug te vinden wanneer er misschien opstartproblemen zijn aan het begin van de nieuwe opleiding.

Masterkans werkt met bevoegde vakdocenten die gebruik maken van dezelfde methodes zoals die ook op de deelnemende school worden gebruikt. We merken dat studenten hierdoor makkelijker instromen en al weten wat er van ze verwacht wordt.

Masterkans-logo-klein