Logo-Masterkans-kleur

Iedere jongere verdient een Masterkans

Iedereen is uniek!

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen levensverhaal. Er zijn jongeren die haast een zorgeloze jeugd lijken te hebben. Ze groeien op in een fijn gezin, hebben vrienden en vriendinnen en hun schooltijd verloopt veelal op rolletjes. 

Dit in tegenstelling tot de jongeren waar Masterkans zich op richt. Het is hen, om welke reden dan ook, nog niet gelukt om een studie af te ronden. Hierdoor is er weinig uitzicht op een duurzame en leuke baan.

Sommige lopen vast op school of bij het vinden van werk. Of hun persoonlijke omstandigheden zitten tegen en kennen zij de weg niet om eruit de komen. 

Deze jongeren krijgen nu dé mogelijkheid om hun Masterkans te grijpen en hun leven positief te keren.

Voor die jongeren is er het Masterkans-programma – een half jaar school én intensieve persoonlijke begeleiding. Aandacht, vertrouwen en verbinding zijn belangrijke kernwaarden van Masterkans.

Masterkans-logo-klein

Een persoonlijk ontwikkelprogramma

Masterkans is het persoonlijk ontwikkelprogramma met 24/7 begeleiding voor jongeren van 16 t/m 27 jaar die een opleiding willen oppakken of starten, met uitzicht op een succesvolle toekomst.

De professionals van Masterkans organiseren datgene wat deze jongeren werkelijk nodig hebben. Op die manier krijgen zij een stabiele basis. Hiervoor zetten wij ons grote netwerk in, zoals werkcoaches, huizen voor jonge moeders, GGZ, verslavingszorg, ROC’s en onze contacten binnen onder meer gemeentes.

Het resultaat: jongeren ronden hun studie af, hebben weer een blik op de toekomst gericht en vinden via stages een baan die bij hen past. Via het Masterkans Buddy System (MBS), kunnen de jongeren daarna nog 3 jaar een beroep doen op ons advies en ondersteuning. 

Masterkans-logo-klein

Het programma

De studenten doorlopen het Masterkans 13 stappenplan. De eerste stappen zijn erop gericht de studenten te leren kennen. Zo krijgen wij inzicht in ieders motivatie, achtergrond, toekomstbeeld en leerniveau.


Proefperiode

Tijdens een proefperiode van 4 weken kijken de Masterkans professionals of dit traject de juiste keuze is voor de student en of hij of zij voldoet aan de basiscompetenties. Als in deze periode voldoende resultaat is behaald, kan de student verder in het programma.

Fase 1 Masterkans zien

Belangrijk is dat de jongeren weer kansen en mogelijkheden zien in hun leven. Om vervolgens hun kansen in te vullen. Daarom worden studente, naast het onderwijsprogramma, begeleid met het in kaart brengen van hun dromen, wensen en doelen. De verkregen informatie verwerken zij in hun persoonlijke Masterplan. 

Daarnaast wordt iedere student intensief gecoacht in het hervinden van een gezond dag- en avondritme, het versterken van hun sociale en communicatieve vaardigheden en het onderdeel uitmaken van een groep.

Resultaat: De studenten zien kansen en mogelijkheden en weten die helder te  communiceren. Ze voldoen aan het onderwijsprogramma en weten wat er van ze verwacht wordt. Belemmerende factoren zijn in beeld gebracht en worden voldoende ondersteunt waardoor ze in hun toekomst niet meer in de weg zitten. Ook heeft de student de eerste toetsweek doorlopen, gericht op het leren werken onder druk en prestatie.

Als beloning ontvangt de student na deze Fase 1 zijn welverdiende Masterkans-keychain.

Fase 2 Masterkans invullen

In deze fase gaan de studenten naar een volgende groep om meer invulling te geven aan hun Masterplan. Er worden nieuwe doelen gesteld die zij aan het einde van fase 2 behaald willen hebben. Doelen gericht op een stuk persoonlijke ontwikkeling en het maken van een studie- of loopbaankeuze.

De keuzes die de student in fase 1 heeft gedaan resulteren in fase 2 in het meelopen bij opleidingen of stages in het werkveld.

AVO-vakken worden verdiept, daar waar nodig en afgerond. Samen met de student wordt er gekeken wat er meegenomen wordt naar de vervolgopleiding. 

We gaan werken aan een netwerk, zoeken passende huisvesting of het vinden van een bijbaan. 

Het Masterkans-portfolio wordt klaargemaakt om mee te nemen naar fase 3. 

Resultaat: De student heeft een studiekeuze gemaakt, zich ingeschreven en heeft alles geregeld voor de aanmelding. Daarnaast heeft hij of zij een financieel plan voor de toekomst.

De student is in staat om zelfstandig vorm te geven aan zijn Masterplan en hulp te vragen waar nodig. Hij of zij kan binnen het eigen netwerk de juiste mensen om zich heen verzamelen en weet ons te vinden mocht dit nog noodzakelijk zijn. 

Aan het einde van deze fase ontvangt de student zijn Mastercertificaat samen met de felbegeerde I’m a Master hoodie.

Fase 3: Masterplan uitvoeren

De student begint in deze fase aan zijn opleiding. Mocht het nog nodig zijn kan een student altijd gebruik maken van het Masterkans Buddy System voor vragen en advies. Daarnaast kan de opleiding contact met ons opnemen (als de student hier toestemming voor geeft) om vragen en/ of advies te krijgen. Deze nazorg is mogelijk gedurende de opleiding die de student volgt. Doorgaans is dit tussen de twee en de drie jaar.

beeldmerk-Masterkans-diapositief-283px283px