Logo-Masterkans-kleur

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Ik heb mij aangemeld bij Masterkans. Wat er gebeurt er met mijn aanmelding?   Op het moment van dat jij je hebt aangemeld bij Masterkans wordt er binnen 3 dagen contact met je opgenomen. Vervolgens plannen we een kennismakingsgesprek in. 

Wat is een startkwalificatie? Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo  (niveau 2 of hoger) 

Wat is kwalificatieplicht? Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij voltijd onderwijs moeten volgen. Deze maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Wat is leerplicht?
Leerlingen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig

Waar staat de afkorting RMC voor?  Regionale Meld-en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlater (vsv)

Wanneer een leerplicht ambtenaar en wanneer een RMC consulent/begeleider

  • Een leerplichtambtenaar houdt toezicht of kinderen en jongeren die leerplichtigof kwalificatie plichtig zijn, ingeschreven staan bij een school en die school regelmatig bezoeken.
  •  Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden begeleid door het RMC
 

Voor wie is de Participatiewet?
Iedereen die die 18+ is, kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. 

 

beeldmerk-Masterkans-diapositief-283px283px