Logo-Masterkans-kleur

Luc zit op zijn plek

Luc Slagter, 21 jaar, had moeite met school en stopte ermee op zijn 17e. Toen kreeg hij de leerplichtambtenaar op bezoek. Inmiddels zit Luc helemaal op zijn plek bij TMFunderingen in Ruinen. Dankzij goede samenwerking
tussen ouders, leerplichtambtenaar, vsv-coach (voortijdig schoolverlaten
coach) en werkgever.