Logo-Masterkans-kleur

Luc zit op zijn plek

Hoogeveen.nl
21 september 2022

Luc Slagter, 21 jaar, had moeite met school en stopte ermee op zijn 17e. Toen kreeg hij de leerplichtambtenaar op bezoek. Inmiddels zit Luc helemaal op zijn plek bij TMFunderingen in Ruinen. Dankzij goede samenwerking tussen ouders, leerplichtambtenaar, vsv-coach (voortijdig schoolverlaten coach) en werkgever. Leerplicht en kwalificatieplicht In Nederland ben je leerplichtig vanaf je 5e tot je 16e. Dan volgt de kwalificatieplicht. De overheid wil dat leerlingen een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger. Hiermee heb je meer kans op een vaste baan. Leerlingen van 16 tot 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een van die diploma’s hebben gehaald. De gemeente wil jongeren vanaf 18 jaar die geen startkwalificatie hebben stimuleren om weer naar school te gaan. Op deze manier wil de gemeente de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.